Jesteś tutaj
Home > Dom i ogród > Elektrośmieci oddasz za darmo już w ten weekend

Elektrośmieci oddasz za darmo już w ten weekend

W dwie najbliższe soboty (18 i 25 marca) będzie można legalnie i bezpłatnie pozbyć się problematycznych odpadów i śmieci, np. pochodzących z remontów, a także starych urządzeń elektrycznych i odpadów zawierających szkodliwe i trujące substancje. Mobilny PSZOK będzie czekał na nasze odpady na placu przy ul. Wiejskiej oraz Mickiewicza w Jeleniej Górze.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra informuje, że w dniu 18 marca 2017 r. oraz 25 marca 2017 r. na terenie Miasta Jelenia Góra przeprowadzona zostanie mobilna zbiórka odpadów.

Mobilny PSZOK zlokalizowany będzie:
– 18 marca 2017 roku – przy ul. Wiejskiej (urząd wojewódzki), w godz. 10:00 – 13:00
– 25 marca 2017 roku – przy ul. Mickiewicza (parking przy parku), w godz. 10:00 – 13:00.
W trakcie mobilnej zbiórki przyjmowane są następujące odpady:
* leki
* farby, tusze, kleje i żywice
* opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin
* kwasy, alkalia, rozpuszczalniki
* detergenty
* oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe
* baterie i akumulatory
* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
* urządzenia zawierające freony
* lampy fluorescencyjne
* opady zawierające rtęć
* oleje i tłuszcze jadalne

Aby skorzystać z mobilnego PSZOK-a, osoba oddająca odpady musi okazać dokument potwierdzający obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra. Może to być np. kopia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowy najmu lokalu czy zawiadomienie o wysokości opłat za lokal.

Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi, tj. nie pochodzą z terenu miasta.

Tekst: red.

Foto: Monika Chartmańska

Top