Jesteś tutaj
Home > Dom i ogród > Kobieto, możesz dostać za darmo pojemniki do segregacji odpadów!

Kobieto, możesz dostać za darmo pojemniki do segregacji odpadów!

Zmieniły się zasady przekazywania pojemników do segregowania odpadów komunalnych. Bezpłatne ojemniki do segregacji dostanie więcej nieruchomości.

Zmiana wynika z nowego zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie ustawiania zbiorczych punktów (tzw. gniazd), składających się z pojemników do segregowania odpadów komunalnych. Zniesiono np. limit 30 osób, korzystających z pojemników, co pozwoli na wyposażanie mniejszych wspólnot we wspomniane pojemniki. Dodatkowo od stycznia 2017 roku w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów mogą być wyposażane nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (np. rodzinne ogrody działkowe).

Gniazda zbiorcze składają się z pojemników na papier (kolor niebieski), szkło (kolor zielony), tworzywa sztuczne (kolor żółty) i odpady biodegradowalne (kolor brązowy).

Liczba pojemników oraz ich pojemność (od 120 l do 1100 l) powinna być przystosowana do ilości osób korzystających z tych pojemników. Miasto zachęca mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, zarządy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości do składania wniosków o ustawienie bezpłatnych gniazd z pojemnikami na segregowane odpady komunalne.

Aby otrzymać pojemniki do segregacji odpadów, należy złożyć następujące dokumenty:

– wniosek o ustawienie zbiorczego punktu pojemników do segregacji odpadów komunalnych,
– kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do miejsca, w którym mają zostać ustawione pojemniki,
– kserokopię mapy z oznaczeniem miejsca na ustawienie pojemników,
– kserokopię aktualnego dokumentu, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu właścicieli nieruchomości, w przypadku składania wniosku jako pełnomocnik strony.

Teren pod pojemniki powinien być przygotowany i dostępny zarówno dla użytkowników, jak i podmiotów odbierających odpady komunalne.

Pojemniki na segregowane odpady komunalne będą przyznawane według kolejności wpływających wniosków, do wyczerpania limitu wynikającego z umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wnioski przyjmowane są w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. S. Okrzei 10, pok. 206 d (II piętro).

akcja-segrega-2016-1

Top