Jesteś tutaj
Home > Dom i ogród > Kobieto, pozbądź się elektrośmieci!

Kobieto, pozbądź się elektrośmieci!

W najbliższą sobotę (30.07.) od godz. 13.00 będzie można legalnie i bezpłatnie pozbyć się problematycznych odpadów i śmieci, np. pochodzących z remontów, a także starych urządzeń elektrycznych i odpadów zawierających szkodliwe i trujące substancje. Mobilny PSZOK będzie czekał na nasze odpady na placu przy stacji PKP w Jeleniej Górze.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra informuje, że w dniu 30 lipca 2016 r. na terenie Miasta Jelenia Góra przeprowadzona zostanie mobilna zbiórka odpadów.

Mobilny PSZOK zlokalizowany będzie przy ul. Karola Miarki/Transportowej, na placu przy stacji PKP, w godz. 10.00-13.00. Akcja prowadzona jest przez MPGK.

W trakcie mobilnej zbiórki przyjmowane są następujące odpady:
* leki
* farby, tusze, kleje i żywice
* opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin
* kwasy, alkalia, rozpuszczalniki
* detergenty
* oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe
* baterie i akumulatory
* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
* urządzenia zawierające freony
* lampy fluorescencyjne
* opady zawierające rtęć
* oleje i tłuszcze jadalne

Aby skorzystać z mobilnego PSZOK-a, osoba oddająca odpady musi okazać dokument potwierdzający obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra. Może to być np. kopia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowy najmu lokalu czy zawiadomienie o wysokości opłat za lokal.

Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi, tj. nie pochodzą z terenu miasta.

PSZOK Jelenia Góra

 

Dodaj komentarz

Top